Arno Beijk’s Houtwaan!

Op zondag 7 mei om 15:00 uur opent beeldend kunstenaar Arno Beijk zijn expositie ‘Houtwaan’ in Notre Dame Des Arts in Ubbergen om zijn meest recente werk te tonen.

Arno Beijk studeerde af in de vrije kunst aan de kunstacademie te Arnhem en in de cultuurpsychologie aan de universiteit van Nijmegen. Hij werkt sinds 1987 als multimediaal beeldend kunstenaar (traditionele, conceptuele en digitale media) in de bossen bij de Mookerheide. Zijn thema is het gewone, beter gezegd: het (buiten)gewone. Het Noord- Limburgse landschap, het bos en het water dat hem omgeeft, vormt zijn belangrijkste motief. Hij ziet de ‘Aufhebung’ van het moderne als zijn missie. Noemt zich een post-moderne realist.

 ‘Het wonder van de waarneming wordt nog overtroffen door het wonder van het waargenomene. Zo kan wie ogen heeft om te zien, en tijd om aandachtig te zijn, in de vrije natuur, vooral daar waar die zichzelf is, zien wie en wat wij eigenlijk zijn. De kunst verdicht dit inzicht tot een werk dat ons de kracht en de moed geeft om die waarheid te aanvaarden. Dat betekent voor ons, postmodernen, dat we de naast de baten ook de schulden van de moderne tijd, de tijd van arbeid en kapitaal, leren dragen, verdragen, en waar mogelijk af te lossen.

Dit alles is niet alleen pijnlijk. Het wijst ook een weg. Een weg uit de moderne vervreemding. Uit de onrust en de weerzin die, in toenemende mate, ons dagelijks leven bepalen. Een weg namelijk naar een plaats, en een tijd, waar het ons lukt om de aarde weer waarlijk te bewonen. Daar en dan zullen we de rust en de vrede kennen die een echte woonplaats ons biedt. Waar de dingen en de mensen ons gewoon zijn. En we ons, gewoontegetrouw, over kunnen geven aan de buitengewone, heilzame, macht van het gewone.’

De expositieruimte van Notre Dame Des Arts is iedere zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur geopend en bevindt zich op het terrein van de Refter aan de Rijksstraatweg 37 te Ubbergen.

Written by: