Breathing space

Hein Budding
Fotografie

Deel één eindigt.

Tijd voor stilte, een rustpunt: de pauze.

Een zelfreflecterende stilte treedt op als het podium leeg raakt tijdens de pauze van de Matthäus Passion; welke is geschreven door Johann Sebastiaan Bach.

Oorspronkelijk was de pauze bedoeld voor de preek van de vesperdienst op Goede Vrijdag. De laatste jaren, nu de Matthäus Passion uitgebreid in Nederland wordt uitgevoerd, wordt de pauze gebruikt voor een moment van stilte. Een moment van ontspanning en bezinning, dat de aandachtige luisteraar de ruimte biedt om gedachten te verwerken en ruimte te creëren voor wat nog komen gaat.

Breathing Space, Een verbeelding van de ruimte waarin het publiek zich beweegt, met de intentie om het proces van verwerken vorm te geven.

Hein Budding (1995) is een Nederlandse fotograaf, die in zijn werk door visuele verhalen de concepten van ruimte en geheugen onderzoekt. Zijn werk is zowel analoog als digitaal waarin hij werkt vanuit het perspectief van een waarnemer, zoekend naar een ruimte voor persoonlijke reflectie.

8 t/m 30 mei 2021

Originele tekst in het Engels:

Part one ends, the intermission begins.

Breathing space.

A self reflective silence occurs as the stage becomes empty within the intermission of the St. Matthew Passion written by Johann Sebastiaan Bach.

Originally, the intermission was created for the sermon of the vespers service on Good Friday. In recent years, as the St.Matthew Passion extensively is performed within the Netherlands, the intermission is being used for a moment of silence. A moment of relief and reflection, which offers the attentive listeners, who long for breath, the space to clear their mind for what is still to come.

A representation of the space around the audience, an attempt with the intent to articulate the tangible state of being.

Hein Budding (1995) is a Dutch photographer, who in his work, through visual storytelling exploits the concepts of space and memory. Working both analogue and digital his work is made from an observers perspective, seeking to create a space for personal reflection.

8 to 30 May 2021

Written by: