Scherven en bladspiegel (AUGUSTUS)

Scherven en bladspiegel is een project van Josée Wuyts en Frans de Groot. Nu worden voor het eerst alle grafische bladen tentoongesteld. Het uitgangspunt is de gebroken ruit en het effect hiervan op de omgeving. Het is een metafoor voor de vraag wat een onverwachte en soms ongewenste gebeurtenis tot gevolg heeft. Er ontstaat een veranderingsproces, hoe ga je daar mee om.

Vanaf 2015 tot begin 2023 hebben Josée en Frans zich laten leiden door dit thema en vertaald naar abstracte grafische prenten.

Naast het project Scherven en bladspiegel zijn er van Josée en Frans werken te zien die in dezelfde periode zijn ontstaan. De “8”, ritme en patronen zijn opvallend aanwezig.

De prenten van Josée Wuyts en Frans de Groot waren regelmatig te zien bij internationale tentoonstellingen en werden een aantal keren bekroond.

Josée Wuyts en Frans de Groot (†)
Grafiek, Mixed media

5 t/m 27 augustus 2023

Written by: