Mother of sorrow

De wond en het mes is geïnspireerd op een gedicht van Baudelaire uit zijn serie Les fleurs du mal. ‘Ik ben het mes en de wond, de hand en de wang, de beul en het slachtoffer.’ De tentoonstelling gaat over de strijd die ieder mens kent; tussen je donkere en lichte kant, het goed en het kwaad, on-schuld. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Waar veel licht is, zijn de schaduwen donkerder (Goethe). Het werk van Monica en Elisabeth samen versterkt elkaar en vult elkaar aan. Het schuurt en krast, roept vragen op, onderzoekt, creëert een nieuwe realiteit. 

Mijn diepste donker, mijn zuiverste licht. Welkom!

Monica Croese (1959) tekent en schildert op papier en doek. Van vrij klein tot groot formaat. 
‘Ik ben een dromer en ik creëer een eigen magische wereld, die sociale thema’s onderzoekt. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen en vertaald naar collectieve herinneringen. Ik maak een verbinding tussen emoties en archetypes. De menselijke conditie fascineert mij zeer en is mijn inspiratiebron. Mijn visie op onze wereld, mijn manier om te communiceren met anderen.’ Het werk van Monica kent vele lagen met complexe betekenissen. Je kunt er niet omheen, het stoot af en trekt aan. De kern van het bestaan, met al zijn schoonheid en lelijkheid, zijn donker en licht.

Elisabeth Peters (zie hierboven) put inspiratie uit soortgelijke bronnen. 
‘Mijn werk handelt over wezensvragen die huizen in de diepere lagen van mijn persoonlijkheid en die zowel raken aan universele als aan actuele thema’s. Vragen als: wie zijn we, wat doen we hier, wat zijn onze eigenlijke drijfveren en wanneer verliezen we in wezen (onszelf) terwijl we ogenschijnlijk (uiterlijk) aan het winnen zijn en wat zijn hiervan de consequenties, voor onszelf en voor anderen? Hoeveel rollen moeten er ‘gespeeld’ worden, hoeveel verminking, destructie, ontgoocheling dient er plaats te vinden, voordat we dáár zijn waar we wezen willen: authentiek, innerlijk vrij en in harmonie met onze omgeving.’ Elisabeths werk is zowel ruimtelijk als plat en zij maakt gebruik van een combinatie van technieken.

3 maart t/m 1 april. Officiële opening zondag 4 maart om 15:00 uur. Het openingswoord verzorgt door schrijver Renee Gademan & dichter Rick Kewal.

Written by: