Hoofdstuk 2: Een gelaat van zand aan de grens van de zee (NOVEMBER)

Pieter Mols
3D Objecten, beeldende kunst, drukwerk, conceptuele kunst, video

Met een veelheid aan technieken en materialen probeert Pieter Mols een idee zichtbaar te maken: een Nomadisch Perspectief. Zijn werk wordt getoond in exposities in samenhang, als de hoofdstukken van een boek.

In het tweede hoofdstuk van dit veeljarig project staat de weddenschap centraal die de Franse filosoof Michel Foucault in de jaren ’60 van de vorige eeuw sloot. Hij wedde dat de mens niet veel meer is dan een gelaat van zand aan de grens van de zee.

Wie de crises in onze samenleving bekijkt, moet haast tot de conclusie komen dat die weddenschap van Foucault in zijn voordeel uitpakt.

De tentoonstelling is een brede verzameling beeldende associaties op dit thema. Een ontwikkelruimte waarin wordt nagedacht over een manier om in geval van crisis niet het bestaande beter te doen, maar om het anders aan te pakken. Nomadisch; als metafoor voor een ander discours van onze samenleving. Beeldende filosofie.

4 t/m 26 november 2023. Officiële opening op zondag 5 november om 15.00 uur.

Written by: