Jaaroverzicht 2016

 

Overzicht van de exposities in 2016

In galerie Notre Dame des Arts, Rijksstraatweg 37, 6574 AC, Ubbergen

Van maart tot en met november elke zaterdag en zondag geopend van 13u – 17u.

Toegang gratis.

Expositie Oktober 2016 - Maand van de Grafiek! -

Related Impressions
Etsen - tekeningen - ruimtelijk werk

In deze expositie tonen vier kunstenaars die elkaar kennen van eerdere ets tentoonstellingen hun beeldkracht van het etsen en tevens werken in aanverwante technieken. Related Impressions laat de etskunst zien en gaat een relatie aan met tekeningen, andere grafische technieken en ruimtelijk werk.

Laura Casas Valle (etsen en tekeningen) studeerde in 1997 af aan de kunstacademie van Arnhem. Het werk van Laura kenmerkt zich door een heldere beeldtaal die laveert tussen lichtheid en melancholie. De tekeningen en etsen werken verhalend en associatief. Binnen het werk van de kunstenares speelt de mens een belangrijke rol. Ze maakt gebruik van enkele, heldere lijnen die ze aanvult met herhalende, bijna sjabloonachtige patronen en figuren. Gezichten vermengen zich met herten, bomen of trappen. Hierdoor overlappen portretten en de verschillende figuren elkaar, net als wanneer je door het raam naar buiten kijkt en zowel jezelf in de weerspiegeling als datgene dat zich buiten afspeelt ziet. De ogenschijnlijke eenvoud maakt de beelden op een raadselachtige manier ruimtelijk. (door Cornelie Samsom)
Website Laura Casas Valle

Over Aline Eras (Hellevoetsluis, 1980, etsen en tekeningen), verbonden aan galerie Plaatsmaken, vertelt Inge Pollet: 'Aline is in veel opzichten een klassieke tekenaar. Ze werkt zeer nauwkeurig in fragiele lijnen naar realistische beelden toe. Tegelijkertijd lijkt het werk niet helemaal van hier te zijn, met zijn soms wereldvreemde en poëtische beeldtaal. Je kunt het werk dan ook opvatten als een reis langs de meer inhoudelijke kanten van het bestaan, waarbij de gebruikte beelden soms afkomstig lijken uit dromen. Ze doemen als het ware op vanuit het papier. Ook gaan zaken een eigen leven leiden: een konijn wordt een aardappel, en meisjes met vlechten laten die tot in de diepste krochten van het bewustzijn zakken. Op dit moment brengt Aline Eras een werkperiode door in de ateliers van Plaatsmaken. Ze werkt aan een nieuwe serie etsen, die deels al te zien zullen zijn tijdens de tentoonstelling.'
Website Aline Eras

Mirka Farabegoli (Leeuwarden, 1983, etsen en tekeningen) houdt zich in haar werk bezig met de mythische en obscure kanten van het dagelijkse leven met de daarbij behorende mengeling van verschillende rituelen en geloven in de wereld. Mythische figuren smelten in haar werk samen met voetballers, nieuwsbeelden en andere wereldse beeldtaal om tot een eigen universum te komen. 'Daar gaat mijn werk over, dingen die niet bestaan maar wel hun oorsprong in de werkelijkheid hebben, en de manier waarop mensen daar mee omgaan. De gedachte dat je iets zou kunnen veranderen aan je lot, door te aanbidden of te offeren. De samensmelting tussen dat geloof en de traditionele kleurige cultuur. Die verhevigt de beleving van de gebeurtenissen. Die feestelijkheid brengt je echt in een andere wereld.’
Website Mirka Farabegoli

Patrick Mangnus (installaties en etsen) over zijn werk: '(We’ve lost all) Ground Control: Volgens de filosoof Adorno beleven we de geschiedenis niet, maar reconstrueren we deze aan de hand van fragmenten. In verschillende beeldlagen komen alle tijden in mijn werk samen; soms harmonieus, maar veelal ook in conflict. De meerduidigheid die dit oplevert, dwingt de bezoeker tot het zelf lezen en scheppen van een voor hem of haar belangwekkende geschiedenis. Vanuit de grafische gedachte ontstaan prenten, collages, maar ook grote installaties. De reproduceerbaarheid gereduceerd tot nul. Geen enkel beeldmiddel blijft onbenut; van oude gravures waar over heen wordt getekend tot houtsnedes, etsen, maar ook video. Eclecticisme en ambiguïteit vieren hoogtij!'
Website Patrick Mangnus


Expositie November 2016

In samenwerking met Galerie Unita

De galerie is gesloten in de maanden december, januari en februari.
Expositie Maart 2016

Manuel Kurpershoek (1952) Amsterdam
Beeldend kunstenaar, Woont en werkt in Nijmegen

'MOOI GROOT
fijn klein'

Feestelijke opening op 6 maart om 15:00. Welkom!

Ook geopend op 1e en 2e Paasdag van 13:00-17:00!

Nieuwe grafiek: unieke gedrukte tegelpatronen in groot formaat.

De monumentale formaten grafiek, 125cm x 220 cm, gedrukt op zwaar papier passen goed in de mooie lichte kapel van de Refter. Ze zijn er door Kurpershoek voor gemaakt. Ze hangen in paren onder bijna elk hoog gotisch raam. De stilte van de galerie versterkt het rustige beeld dat opgebouwd is uit vele tegels van 14 cm2. De tegel patronen doen denken aan andere plekken, oude middeleeuwse kerkvloeren, boeren keukens, Italiaanse paleizen, Afrikaanse versiering of gewoon de tegels zoals ze sinds de oudheid overal ter wereld zijn gebruikt. De patronen zijn door Manuel opnieuw ontdekt, de tegels zijn effen van kleur, geen voorstellingen, alleen de patronen. De drukken zijn levend, het hout toont gebreken, zoals oude tegels dat ook doen, gesleten door gebruik.

'Ik heb bij het maken van de patronen op kleine schets blaadjes al veel associaties, maar met het drukken samen met vrouw en collega Gerda Förster kwamen de vormen tot leven. We drukten er hooguit twee per dag, een dag in de week bij PlaatsMaken te Arnhem, die hebben in de grafiek kelder een drukpers die groot genoeg is."

Waarom wil ik dit graag doen? Normaal werk ik zwart wit en zijn mijn houtsneden, waar van er ook enige te zien zijn, abstracte lijnen en vlekken waarvan ik hoop men er zelf een verhaal, of muziek aan verbind. Kleur gebruikte ik zelden bij mijn grafiek. Met het ontdekken van deze op zich simpele methode, de tegels, kan ik kleur gebruiken, en de daarmee gepaarde emotie en gevoelens opwekken. Deze keer toon ik geen tekeningen, die zijn zo teer dat ze tegen dit geweld niet op kunnen.

Welkom! Ik ben er meestal. Manuel Kurpershoek
Klik hier voor een voorproefje


Expositie 2 April t/m 1 mei 2016

'Rich in Emptiness'

Welkom op de feestelijke opening op 3 april om 15:00!

Marloes Meijburg, Lisa Beckers & Maartje de Valk

"Als jonge generatie is er behoefte aan verandering, we zijn niet tevreden over de huidige tijd, maar weten nog niet hoe het verder moet. Ook al weten wij dat er geen waarheid bestaat, dat alles tijdelijk en relatief is, blijven we desondanks op zoek. Wat ons bindt is een verlangen naar een omgeving ver weg van de talloze hedendaagse afleidingen, een zuivere staat van zijn. Een plek van stilte, rust en leegte. Door middel van het ontleden van de natuur creëren we beelden die verwijzen naar het verlangen naar die stilte of ‘leegte’. Wij ervaren een spanning tussen de romantische sfeer die we neer zetten en de onhaalbaarheid van onze droombeelden. -Wij betwijfelen.-"

In onze expositie zijn schilderijen, tekeningen, dia’s en sculpturen te zien, waarin het materiaal(gebruik) en de concentratie van het maakproces centraal staan.

Marloes Meijburg (1986) is gefascineerd door desolate landschappen. Wat haar bezig houdt is de vraag hoe de natuur nog kalmte en toevlucht biedt.
Website Marloes Meijburg

Lisa Beckers (1989) is gefascineerd door landschappen met een mysterieuze atmosfeer en plekken waar een soort vertraging plaats vindt.
Website Lisa Beckers

Het werk van Maartje de Valk (1987) is gebaseerd op haar interesse in tijdelijkheid, vergankelijkheid, transformatie en kwetsbaarheid. Haar beelden vertegenwoordigen organisch, deels herkenbare vormen uit de natuurlijke wereld. Naast de natuurlijke vormen is de menselijke figuur als fragiel schepsel een fundamenteel onderwerp.
Website Maartje de Valk
Expositie 7 t/m 29 Mei 2016

Wil Friesen - Fotowerken en installaties

Welkom op de feestelijke opening op 8 mei om 15:00! Wil Friesen zal zelf aan de hand van zijn ‘7 stellingen’ ingaan op zijn werk. Ook geopend op 1e & 2e Pinksterdag!

Landschappen
In de fotowerken van Wil Friesen (autodidact, 1947) vormt het landschap een belangrijk thema. Het gaat bij hem niet om de schoonheid van het landschap of de grootsheid van de natuur. In zijn fotowerken lijkt hij te zoeken naar een verbeelding van het vermoeden dat het landschap dingen verborgen houdt. In het leven gebeuren mooie en minder mooie dingen. Die gebeuren ook op plekken in de natuur, in het landschap. Maar dat er zich iets heeft voorgedaan laat zich maar kort zien. De begroeiing schiet snel weer op. En de bomen groeien gewoon door. Het landschap hervat zich en bedekt alle sporen van wat er is gebeurd. In Wil Friesen’s verbeelding van het landschap wordt de suggestie opgeroepen dat het landschap meer weet dan het laat zien.

Analoge fotografie
Wil Friesen is geen fotograaf. Hoewel zijn werken niet kunnen worden gemaakt zonder de (analoge) fotografische middelen wil hij zichzelf geen fotograaf noemen. Liever zegt hij dat hij voor het maken van zijn werken het medium fotografie gebruikt. De inmiddels bijna antieke fotografische middelen (analoge camera’s, films, fotopapier, chemicaliën) gebruikt hij op een geheel eigen manier. Tijdens het opname- en afdrukproces wordt alles toegelaten, mits het bijdraagt aan de sfeer die hij in zijn beelden wil leggen.

Installaties
Naast het fotografische werk zijn er ook enkele installaties van Wil Friesen te zien. Soms is er nog de verbinding met fotografie maar het is geen vast vertrekpunt bij het maken van deze werken. Hij ervaart dit loslaten van het fotografisch medium als een plezierige vrijheid om op een andere manier met de kunst om te gaan. In zijn installaties gaat het meestal om herschikking van (gevonden) voorwerpen die in de nieuwe ordening worden losgemaakt van hun oorspronkelijke functie en zo een andere betekenis krijgen.
In deze expositie zal Wil Friesen de eerste opstelling maken van zijn installatie ‘na-beelden’. Uitgangspunt voor de installatie vormt het kruisbeeld dat tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een herkenbaar en soms dominant attribuut was in het interieur van veel katholieke gezinnen. Het koor van de kapel vormt de unieke setting voor deze installatie.

Website Wil Friesen
Expositie Juni 2016 (za 4 juni t/m zo 26 juni)

Jelke Reems

Welkom op het feestelijke openingsmoment op zondag 5 juni 15:00!

Op een onderzoekende wijze bevraagt Jelke Reems (1981) de ruimte, naar wat ruimte is en/of wat ruimte zou kunnen zijn en hoe zich dit verhoudt in relatie tot de mens. Vaak belicht ze dit vanuit drie perspectieven, ruimte om te groeien, de fysieke ruimte en de ruimte waarin men vertijdelijkt. "Ik maak ruimte voor de ruimte die er niet is." Ze vergaart teksten, krantenknipsels, maakt installaties/beelden en laat zich inspireren door de omgeving en bevraagt deze, in alle openheid. Het werk is voor haar een continue aaneenschakeling van bevragen en maken. Deze wisselwerking is de leidraad van haar manier van werken.
Op locatie wordt het werk gemaakt en daar ontstaat het beeld, opgebouwd uit gevonden materialen en verzamelde onderdelen van het onderweg zijn....

‘Ontheming is de fundamentele wijze van in-de wereld-zijn, ook al blijft die in de alledaagsheid toegedekt’. (Heidegger.M)

Website Jelke Reems

Zomerstop: geen expositie in juli 2016

Expositie 6 t/m 28 augustus 2016

"PURPLE RAIN'
Carole Witteveen, Carel Lanters, Lobke Burgers en Mariana Murta.

Speciaal welkom op de feestelijke opening zondag 7 augustus om 15:00!

Carole Witteveen (Vught 1950) is sinds 1986 docent aan ArtEZ Arnhem. Het werk van Witteveen balanceert op de grens van de gedroomde werkelijkheid. De grens tussen sprookjes en de waan van de dag, tussen mythe en realiteit. Tekenen is voor haar als een reis; het is handelen, bewegen, een zoektocht op doek en papier, techniek gebruiken en vergeten, lijnen die reizen, aftasten en bewegen. Vormen die groeien en zich als schimmels vasthechten aan het oppervlak. Het zwartsel van het houtskool als duisternis en magie. Haar tekeningen zijn de taal van het verlangen. De taal van het beeld groeit met de voortgang van de tekening. Haar tekeningen worden gevoed door de literatuur. Deze geeft haar beelden die ze nog niet direct waarneemt of kan vertalen in een beeld. Het zijn slechts schimmen in haar hoofd. Zij zijn absoluut verbonden met de gebeurtenissen van alledag, het leven om haar heen. In haar tekeningen staan mens en dier centraal, opgesloten in een landschap dat overal kan zijn. In een eigen universum. In deze tentoonstelling exposeert zij grote tekeningen in houtskool op doek met als thema ‘ (VER) vreemd landschap’. Website Carole Witteveen

Carel Lanters (1955) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Kunsten in Enschede (AKI). Lanters heeft vele opdrachten in de openbare ruimte verwezenlijkt. Naast kunstenaar is hij docent beeldhouwkunst aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Carel Lanters gebruikt elementen uit de natuur en uit de cultuur als aanleiding om beelden te maken. Hij selecteert bestaande voorwerpen (takken, flessen, bladeren e.d.) en combineert deze met een ander voorwerp en zet het om in een ander materiaal bijvoorbeeld brons of hout. Verbinden is een belangrijk element in het werk van Carel Lanters. De veelzijdige kunstenaar Lanters is niet gebonden aan een techniek of materiaal. Het concept bepaalt de uitwerking. Voor een aantal complexe situaties maakte hij monumentale werken. Recent bestudeert hij opnieuw de vroeg Christelijke bijbels zoals het beroemde boeken van Kells, Durrow, Armagh en Lindisfarne. Elementen hieruit reconstrueert hij om inzicht te krijgen in de beweegredenen van de 8ste eeuwse Ierse monniken. Dit resulteert in een aantal houten sculpturen, reliefs en schilderingen. Hij verblijft met regelmaat op een eiland aan de Ierse westkust, waar hij oude tekens reconstrueert, zoals het in steen gevonden kruis op de plek Cill na seacht nInion. Deze vorm werd gereconstrueerd in een bronzen object dat hij weer naar het eiland wil brengen. Meer hierover leest u op zijn website: clanters.blogspot.nl

Mariana Murta (1991)
I have a fascination with photographs, souvenirs, particularly from my childhood and puberty: portraits, yearbook photos, photographs from family travels.... If I find them particularly unsettling or ,ironically, generic, I simply must paint them in my own perspective.
Themes of dissociation and displacement with my past self are also essential in my paintings. I use photographs, memories, pop cultural references as a constant source of inspiration. Particularly the bright and extremely colorful cartoon's of the late 90's. The bright and unnatural colors as well as the disfigured and exaggerated expressions feel familiar yet artificial and unnatural . I intent to blur fantasy memory and fiction in my paintings.
When I'm looking through these photos as a basis point for a painting, I look for this strange, uncanny feeling within these everyday memories. The unfamiliar and artificial within. Combining memory and fantasy I try to translate this uncanniness into painting.
Website Mariana Murta

Lobke Burgers (1978)
Het werk van Lobke Burgers (Aquarellogrammen op aluminium; foto-afdrukken van geschilderde negatieven, geprint op aluminium) karakteriseert zich in eerste plaats door een grote variëteit aan technieken en verrassende materialen. Lobke's werk is een reactie op de alledaagse realiteit uit haar directe omgeving, maar ook die van de hele wereld. Van de zin- en onzinnigheid die zij daaruit oppikt, die kunnen resulteren in bizarre schouwspellen en werelden waar je als toeschouwer binnen treedt. Haar indrukken en emoties worden verwerkt in vaak ruimtevullende installaties, dan wel in twee-dimensionale werken.(Aquarellogrammen op aluminium; foto-afdrukken van geschilderde negatieven, geprint op aluminium).
Website Lobke Burgers
Expositie September 2016

Tajddin Ozen & Jan van Krieken
Op zondag 4 sept om 15:00 is er een feestelijk openingsmoment. Wees welkom!

Tajjdin Özen (1955) Koerdistan,Turkije
Tajjdin Özen groeide op in een klein dorpje in de buurt van Malatya, gelegen in de koerdische bergen van Turkije.
“Ik voelde mij daar één met de harmonie in de natuur. Mijn achtergrond en herinneringen worden uitgedrukt via beelden van mens en dier in brons en steen. Tevens houden zij verband met mythologische verhalen. Vanuit welk perspectief je de beelden ook bekijkt, zij vertellen telkens weer een ander aspect van een verhaal. Een levensverhaal dat in mijn verdere ontwikkeling werd opgetekend: macht, onderdrukking, solidariteit, bevrijding en ook een verbinding tussen heden en verleden. Het is alsof mens en dier in mijn beelden hiervan getuigen. Mijn beelden symboliseren de geestelijke en ook lichamelijke uitbeelding van lichaam en geest. Daarom is er in mijn beelden altijd sprake van open en gesloten delen. In elk beeld is de geestelijke kant aanwezig met het symbool van openheid, gesloten delen symboliseren het lichaam. Het is tegelijkertijd mannelijk en vrouwelijk. De kracht van de beelden is, dat zij universele menselijke thema’s vertolken. Dit universele komt ook tot uitdrukking in beelden van mens en dier die vaak in de beelduiting een combinatie vinden. Het thema “open en gesloten” dat in de beelden tot uitdrukking komt, nodigt de kijker uit hierover te reflecteren en geeft ruimte voor eigen interpretaties. Mijn beelden zijn samengesteld uit brons en steen, waarvan het stenen voetstuk door de vormgeving een extra dimensie toevoegt aan het beeld. De bronzen beelden rusten als het ware met een inhoudelijke verbinding op het voetstuk. Zo geven het brons en het steen ieder een eigen accent aan elkaar, terwijl de eenheid in beide materialen tot uitdrukking komt. Door het verbinden van ogenschijnlijke tegenstellingen is in het thema van mijn beelden iets te herkennen van mijn eigen universele aard.”
Website Tajddin Ozen

Jan van Krieken van Huessen (1942). In 1986 koos Jan ervoor om een steen in zijn vijver als inspiratiebron voor zijn beeldende werk te nemen. Dat binnen deze beperkende keuze het hele universum met alle gelaagdheden en complexiteit zich weer zou aandienen kon hij toen nog niet bevroeden. Zijn schilderijen ontstaan vanuit de vrijheid om picturale associaties te scheppen. In hun collageachtige, gefragmenteerde samenhang verwijzen ze o.a. naar de steen met haar alchemistische elementen. Maar ook de reproductie van het beeld door de tijd heen speelt een verwarrende en intrigerende rol.
Website Jan van KriekenComments are closed.